माडी नगरपालिकामा करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष र महंगी भत्ता थप गरी तलब भुक्तानी

महालेखापरीक्षक कार्यालयले २७ लाख ५२ हजार ५८३ रुपैंया बेरुजु औंल्यायो

31
SwadeshPost

३० जेष्ठ,  माडी चितवन । माडी नगरपालिकामा करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष र महंगी भत्ता थप गरी तलब भुक्तानी भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले २७ लाख ५२ हजार ५८३ रुपैंया बेरुजु औंल्याएको छ ।

पालिकाले कानुनबिपरित करार सेवामा कार्यरत ५५ जना कर्मचारीहरुलाई स्थायी कर्मचारी सरह तलबमा १० प्रतिशत कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी सञ्चय कोषबापत १९ लाख १२ हजार ५८३ रुपैंया भुक्तान गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

त्यस्तै, संघीय अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार बिपरित नगरसभाको निणर्य बमोजिम करार कर्मचारीलाई महंगी भत्तास्वरुप ८ लाख ४० हजार रुपैंया भुक्तान गरेको समेत औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा सो रकम समेत असुल हुनुपर्ने उल्लेख रहेको हो ।

यसबाहेक स्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकम भुक्तान हुँदाहुँदै अतिरिक्त समय कार्य गरेबापत प्रति कर्मचारी मासिक रु. ६,०००।- का दरले रु. १८ लाख ७२ हजार थप भुक्तान भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सो रकम समेत असुल हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

SwadeshPost