माडी नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा कुल प्रक्षेपणको ४१.१७ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आय

36

३० जेष्ठ, माडी चितवन । माडी नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा कुल प्रक्षेपणको ४१.१७ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी (संकलन) गरेको छ ।

आ.व. २०७९/८० को आय-व्यय अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत कर, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिबाट करीब २१ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैंया आय गर्ने प्रक्षेपण रहेकोमा ८ करोड ८१ लाख १९ हजार रुपैंया आम्दानी भएको महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा नगरको आन्तरिक आय प्रतिशत १७.५७ मात्रै रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

यसैबिच, माडी नगरपालिकाले घरजग्गा बहाल करतर्फ भने प्रक्षेपणभन्दा बढी २२८.२ प्रतिशत कर असुली गरेको छ । घरजग्गा बहाल करबाट १५ लाख आय गर्ने प्रक्षेपण राखेकोमा ३५ लाख ७३ हजार रुपैंया असुली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

SwadeshPost