Tag Archives: Business

फिरन्ते पोके व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्न माडीका फेन्सी व्यवसायीहरुको माग

माडीका कपडा तथा फेन्सी व्यवसायीहरुले बिना दर्ता पोके फिरन्ते व्यवसाय गर्नेहरुलाई नियमन गर्न स्थानीय सरकारसंग अनुरोध गरेका छन् । माडी...

अनिवार्य रुपमा नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्न माडी न.पा.को बाध्यकारी सुचना

माडी नगरपालिका कार्यालयले माडी नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखालका उद्योग व्यवसायहरुलाई अनिवार्य रुपमा नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्न बाध्यकारी सुचना जारी गरेको...