Tag Archives: Kapada

फिरन्ते पोके व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्न माडीका फेन्सी व्यवसायीहरुको माग

माडीका कपडा तथा फेन्सी व्यवसायीहरुले बिना दर्ता पोके फिरन्ते व्यवसाय गर्नेहरुलाई नियमन गर्न स्थानीय सरकारसंग अनुरोध गरेका छन् । माडी...