Tag Archives: Madi Campus

माडी क्याम्पसबाट कक्षा ११ को परीक्षामा सहभागी सबैजसो परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण

माडी क्याम्पसबाट कक्षा ११ को परीक्षामा सहभागी सबैजसो परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण भएका छन् । गत कार्तिक तेश्रो साता सञ्चालित बार्षिक परीक्षामा...