Tag Archives: Record

माडी नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटनाहरुको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाट राख्दै

चितवन । माडी नगरपालिकाले जन्म, मृत्यु, बसाईसराईं जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरुको अभिलेख कम्प्युटर प्रविधीमार्फत डिजिटल स्वरुपमा राख्न सुरु गरेको छ ।...