६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई माडी नगरपालिकाको सुचना

133
माडी नगरपालिकाले ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउन सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई सुचना गरेको छ ।
नगरपालिकाले सोमबार एक सुचना प्रकाशन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम जननिर्वाचित सबै प्रतिनिधिहरु एवं अस्थायी, करार, राहत, ज्यालादारी, डोर हाजिरी र अन्यमा कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकहरु तथा स्थायी कर्मचारीहरु समेतलाई आउँदो भदौ २८ गतेभित्र खामबन्द गरी सम्पत्ती विवरण बुझाउन सुचना गरेको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६०(साठी) दिन भित्र आफनो वा आफूनो परिवारकों नाममा रहेको सम्पतिको श्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउने व्यवस्था रहेको छ ।
SwadeshPost